Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden

Insamlingsstiftelsen för

Heart of Sweden


Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden har som huvudsakligt syfte att främja ungdomars sociala och inre utveckling och verka för en stabil miljö som uppmuntrar till kunskap, kompetens och personlig utveckling där stiftelsens huvudsakliga ändamål är: 


• Främja personer, företag och föreningar vars insatser leder till

trygghet och en bättre miljö i ungdomars vardag.


• Stödja utbildningsinsatser som ämnar att utveckla

ungdomars sociala eller inre utveckling.


• Dela ut stipendium till ungdomar som vill öka sin kunskap,

kompetens eller personliga utveckling.


• Stödja forskning i enlighet med ändamålen


• Främja personer, företag och föreningar som på något sätt

främjar ungdomars utveckling inom ändamålen.


• Samverka med andra stiftelser.

Uppropet av insamlingsstiftelsen

 

Torsdagen den 6 september startade jag Per-Axel Thom stiftelsen Heart of Sweden.


Stiftelsens syfte är att främja donationer.


Stiftare Per-Axel Thom

Samarbetsbartners och sponsorer

© Copyright. All Rights Reserved.

Värde


"Vi lyssnar på ungdomars behov genom att lyssna med en känsla och ett öppet hjärta"


Kontakta oss

Email: mail@heartis.se

Telefon:  Viktoria Svenberg +46 704 614 452

Martin Richards +46 736 199 600